Първи конгрес по трудова медицина у нас събра на едно място наши и международни специалисти в областта.

Целта на научния форум е да се обсъдят начини за осигуряване на здравето и устойчивата трудоспособност на работниците, както и да се създадат иновативни практики и обучения. Конгресът е под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова и е посветен на 100-годишния юбилей на медицинския университет и Деня на будителите.

По думите на вицепрезидента е необходимо трудовата медицина да бъде мост между работодателите и работещите.

Илияна Йотова, вицепрезидент: Постигнатият напредък в областта на безопасността и здравословните условия на труд ни изправят пред отговорността да съсредоточим натрупания професионален опит в областта на трудовата медицина в готовност за решения и действия, за да отговорим на новите предизвикателства. Твърде динамичен и променящ е светът около нас и трябва да бъдем адекватни. Необходими са нови регулации, които да поставят на качествено ново конкурентно ниво дейността и експертизата на трудовата медицина.