Първите пеликани вече пристигнаха в резервата "Сребърна", по-рано в сравнение с минали години. Причината за това е необичайно топлото за сезона време.

Близо 80 пеликана вече са се завърнала в резервата Сребърна и са се настанили по наколните платформи.

Д-р Росен Илиев, орнитолог: Това е тенденцията и това е резултат от това пословично глобално затопляне, за което говорят много институции …
Елена Илиева, директор Природонаучен музей - Сребърна: По този начин ни показват че зимата макар и за нас да не е дошла за тях е горе долу приключила …

Силно зачервените гуши на пеликаните са знак за началото на размножителния им период. До две седмици след идването в Сребърна снасят първите си яйца, а за излюпването им са нужни още 40 дни.

Д-р Росен Илиев, орнитолог: Ако снесат яйца и дойде някаква по тежка зима края на февруари - началото на март в най-тежките случаи може да се компрометира люпилото - да измръзнат яйцата… но след това птиците снасят отново ....

И ако има риск за яйцата на пеликаните при влошаване на времето, то самите птици са доста устойчиви и ще се справят дори и да замръзне езерото, казват експерти.

Д-р Росен Илиев, орнитолог: За тяхното лично изхранване проблем няма, защото по време на брачния период организма е така устроен, че те почти не се хранят … те са заети със строежа на гнездата си, с оформяне на двойките…
Елена Илиева, директор Природонаучен музей - Сребърна: Нямаме притеснението че всяко пеликанско семейство ще си отгледа поколение и няма да има сътресение в пеликанската колония …

Средно по 120-150 птици пристигат всяка година в Сребърна. Преди 70-те години на миналия век обаче, когато местността е обявена за резерват, те са били много повече. Сред тях е имало и двойки розови пеликани.