Днес започна публичното изслушване от Съвета за eлектронни медии на допуснатите кандидати за генерален директор на БНТ. Поредността за представяне на концепциите се определя от входящия номер на заявлението за участие, подадено в СЕМ. Сашо Йовков, Никола Тодоров и Явор Симов представиха своите виждания за управлението на БНТ. Ето акцентите от изказванията им:

Според Сашо Йовков очакваният дефицит от 44 милиона лева до края на годината може и да не се случи. Той смята, че финансовата ситуация не е фатална, а решима - от 27-те милиона лева задължения към днешна дата - 22 милиона са за разпространение.

Сашо Йовков, кандидат за генерален директор на БНТ: Така че с едни бързи разговори с институциите смятам моментално тези 22 милиона излизат от тези 44. Аз имам доста интересно - бих казал революционно предложение - финансирането на обществените медии да става чрез процент от БВП. Това ще гарантира от една страна сигурност, защото за да намалее БВП, трябва да стане световна криза.

Никола Тодоров представи концепция за спасяването на БНТ. Смята, че външните продукции не трябва да се използват за източване на медията, а да се поставят на конкурентен принцип с вътрешните. По отношение на финансите твърди, че първата стъпка е да се провери от къде идват загубите. Предлага:

Никола Тодоров, кандидат за генерален директор на БНТ: Да затворя телевизията, да я затворя отвътре. Да спре това изтичане на средства. Затварянето на телевизията не трябва да ви учудва, не трябва да ви стряска. Обратно - това е пътят, по който трябва телевизията със собствените си средства, а те са според мен сериозен ресурс - и технически, и човешки. Телевизията трябва да започне да произвежда сама своите програми.

Явор Симов залага на хората в обществената телевизия. Смята, че всяко звено трябва да носи своята отговорност и да се управлява от мениджъри, а не от директори. Според него БНТ има нужда от Стратегия за финансово стабилизиране, както и от алтернативно финансиране чрез свои събития и кампании.

Явор Симов, кандидат за генерален директор на БНТ: БНТ е в тежко състояние заради това прехвърляне верижно от година в година на различни задължения - нямат край. Тоест аз давам общи цифри, но зад тези цифри стоят ''Ен'' на брой договори. Слушах например, че ще се предоговарят договори. Чудесно, но тези договори, които веднъж си ги предоговорил, ти няма как да отидеш втори път да ги предоговориш - един път. Втори път - всеки трябва да си прави сметката, че предоговарянето на един договор означава разход за телевизията. Така че това е много внимателен процес - управлението на дълга.

Публичните изслушвания на кандидатите за генерален директор продължават и утре с концепциите на Сашо Диков, Емил Кошлуков и Стоил Рошкев.