Във Варна младежи със затруднения получиха шанс за работа чрез първото в града социално предприятие. То е създадено от сдружението „Няма невъзможни неща“ и клуб „Хвърчило“ и подпомага младежи с ментални затруднения. Вчера те украсиха студиото на Радио Варна, а днес помогнаха в разчистването на есенните листа в двора на телевизионния център.

Варна

Близо три години делят идеята за социално предприятие от първия работен ден на Денис и Димитър. В момента услугите им са безплатни, осигурени по програма към Бюрото по труда, която финансира заетост за четирима младежи.

Диана Настева, председател на сдружение „Няма невъзможни неща“

"Реално работим като неправителствена организация и даваме работа в наше собствено социално предприятие на хора със затруднения. Нашият акцент е младежи с ментални затруднения и увреждания."

Ръчен труд, помощ в озеленяването и парковите дейности, боядисване, разчистване, пренасяне и дребни ремонти предлага предприятието, което дава възможност на Димитър да изпълни едно голямо свое желание.

Димитър
"Да работя."

"Харесва ли ти да се занимаваш с това."

Димитър
"Да."

"Това коя работа ти е."

Димитър
"Първата."

За да се преодолее първоначалното недоверие, сдружението акцентира върху вече постигнатите резултати, които показват уменията на младежите.

Диана Настева, председател на сдружение „Няма невъзможни неща“
"Просто трябва да намерим най-доброто място и вид работа, в която да се реализираме. Надяваме се да помагаме да се преодолява този предразсъдък, че някои хора не могат да работят."

За времето на проекта услугите на социалното предприятие са безплатни, след това целта е то започне да се издържа. Работниците му могат да бъдат ангажирани чрез фейсбук страницата на клуб „Хвърчило“.