Консултативен кабинет за помощ на деца с проблеми в поведението беше открит в Белослав. В него работи психолог, а консултациите са безплатни. По този начин Община Белослав ще се опита да се справи с детската престъпност.

Седем деца вече посещават кабинета. Част от тях многократно са извършвали кражби, а други са опитвали да сложат край на живота си. Най-често за помощ към психолога се обръщат родителите на децата или техните учители. Един от случаите е на 16-годишно момиче, изоставено от майката. Заради проблемите на бащата с алкохола прави няколко опита за самоубийство. Опитите ѝ приключват след консултациите с психолог.

Светла Колева - председател на комисията за борба с противообществените прояви – Община Белослав
"В кабинета се предоставя помощ на деца и родители, които са преживели някаква кризисна ситуация, която по някакъв начин е променила техния естествен ритъм на живот."

Процентът на детската престъпност в Белослав е сравнително нисък.

Деян Иванов – кмет на община Белослав
“Почти нямаме такива проблеми, не сме регистрирали престъпления на малолетни и непълнолетни, но това е една превантивна дейност за в бъдеще да не се случва.”

Създаването на консултативен център е една от задължителните мерки в новия закон за предучилищно и училищно образование.