Югозападното горско предприятие в Благоевград започва зарибяване на реките в региона с балканска пъстърва. 130 хиляди малки рибки ще бъдат пуснати в планинските притоци на реките Струма, Места и Вит. Кампанията е насочена към опазване на биоразнообразието чрез подпомагане естественото възпроизвеждане на балканската пъстърва като местен вид.

Тази година зарибяването ще обхване 16 териториални поделения на предприятието. Предвиденият финансов ресурс за закупуване на рибките е 21 хиляди лева. Зарибителният материал от балканска пъстърва е произведен в рибовъдно стопанство „Тошков чарк”. Транспортира се в найлонови чували с кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат и документ за произход.