Шест диви птици бяха пуснати в естествената им среда край Кремиковския манастир. Те са излюпени тази година в спасителен център на организацията "Зелени балкани".

Пет керкенеза и един мишелов полетяха за първи път в естествената си среда. За освободените птици са се грижили в Спасителния център към "Зелени Балкани" в София. Три от керкенезите са излюпени като част от размножителната програма на центъра.

Всяка от птиците е маркирана със специален пръстен на БАН. От него може да се разбере кога е освободена, откъде е пристигнала и колко време е успяла да преживее в природата.