Русия ще коригира военните си разходи заради активираната в Румъния първа станция от американския противоракетен щит в Европа. Днес беше започнато строителството на втора станция в Полша. Според Путин, американският щит заплашва глобалната сигурност.

Владимир Путин - президент на Русия: В тази оръжейна надпревара ние няма да се включваме, ще вървим по свой път, като следваме точно наличните планове за финансиране превъоръжаването на армията и флота, изготвени преди няколко години. Ние обаче ще коригираме тези планове за да отговорим на възникващите заплахи за сигурността на Русия. Ще направим всичко необходимо да съхраним стратегическия баланс на силите, който е най-голямата гаранция срещу възникване на широкомащабни военни конфликти.