Около 100 работодатели от русенска област се очаква да участват във второто анкетно проучване на Агенцията по заетостта за потребностите им от кадри. То ще продължи до 17 септември, а формулярът е публикуван на сайта на Агенцията по заетостта. Русенският бизнес има нужда от квалифицирани работници в сферата на леката промишленост, машиностроенето и строителството. Това стана ясно след първото анкетно проучване.

Русе

В първото анкетно проучване от Русенска област се включиха 156 работодатели. 95 на сто от тях са посочили като най-важно условие при наемане на персонал мотивацията за работа и отговорността.

Дарина Михайлова – гл. експерт в Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе: „Повечето от половината работодатели са заявили готовност да обучават на работното място в условията на реална работна среда под ръководството на наставник и това е така, поради недостига на квалифицирана работна сила.”
проф. инж. Красимир Ениманев – председател на Русенска стопанска камара: „Най-много се търсят в машиностроене, следващият отрасъл е шевна промишленост, строителство, туризъм, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство – механизираност.”

Според работодателите, миграцията е основният фактор за липсата на квалифицирани кадри. Хората на наемния труд обаче посочват и други причини.

Ива Димитрова – безработна: „Не те удовлетворява това, което получаваш, не само като финанси, но и като хора, които те управляват.”

Във втория етап на анкетното проучване от Русенска област са поканени да участват 110 работодатели, подбрани по определени критерии.