Предвид прогнозата за опасно студено време през идващата седмица, работодателите трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите, напомнят от Главна инспекция по труда.

При наличие на оранжев и червен код за неблагоприятни климатични явления - ниски температури, снеговалеж, вятър, дъжд и други, работодателите са задължени да съобразят условията на труд с изискванията на наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Могат да бъдат предприети организационни и/или технически мерки за минимизиране на риска.