Да се изгради среда, която да позволи на хората с увреждания да се чувстват достойни и пълноценни граждани - за това призова президентът Румен Радев на дискусия за заетостта на хората в неравностойно положение. Президентът ще учреди годишни награди за бизнеса, за трудови и образователни организации, които най-пълноценно интегрират хора с увреждания.

Кръглата маса, подготвяна от година, съвпадна с протестите на майките на деца с увреждания, които се нуждаят от бързи и справедливи решения и финансови ангажименти, каза президентът Румен Радев. Подчерта, че целта на форума е да постави глобалната тема за пълноценната интеграция на всички хора с увреждания. Според последните данни, у нас има 445 000 души, които получават лична пенсия за трайно намалена работоспособност.

Румен Радев - президент на България: Дългът ни като общество към тези хора съвсем не се заключава в това да осигурим някаква лична пенсия или социални помощи. Това е най-лесният начин тези хора да бъдат изключени. Моралният дълг, който имаме всички ние - това е да направим така, да изградим такава обществена среда, че тези хора да бъдат включени пълноценно с трудова заетост.

Организациите на хора с различни увреждания потвърдиха желанието си да участват активно в трудовия пазар.

Адриана Стоименова - заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания: Хората с увреждания да имат възможността да работят. Да не разчитат изцяло, както много напоследък се тръби, на социалното подпомагане. Ние хората с увреждания не искаме това. Искаме да имаме равни права.

Според работодателите при наемането на хора с увреждания трябва да се намери балансът между интересите на двете страни. Смятат, че са нужни постоянни мерки, които да стимулират бизнеса да назначава такива хора.

Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Те не могат да бъдат съкратени и заради това работодателите не ги наемат, т.е. това е един пример как една защита на хората с увреждания всъщност се обръща срещу тях.

Пътят за решаването на проблемите на хората с уврежданията е откровения диалог между всички заинтересовани страни, каза в заключение президентът Радев. Пое ангажимента, че всяка година ще организира подобни дискусии.

© БТА