Бюджетите на държавата, на общественото осигуряване и на Здравната каса влизат за разглеждане в бюджетната комисия за второ четене. Очаква се и по трите текста да бъдат направени промени.

В бюджета на Здравната каса ще има ново преразпределение на разходите. При общественото осигуряване се очакват промени в минималните обезщетения за безработица и увеличение на майчинските през втората година. Разместване в разходната част ще има и на държавния бюджет. Окончателно текстовете се очаква да бъдат гласувани в пленарна зала другата седмица.