Общинските съветници в Разград се съгласиха общините Опака и Попово да напуснат "Водоснабдяване Дунав", за да се присъединяват към Асоциацията на ВиК-Търговище . Така ще е постигната консолидация на всичките водоснабдителни оператори в областта. А това е задължително условие, за да се кандидатства за финансиране на проекти в сектора.

Разград Опака Попово

Не така обаче стоят нещата в Лудогорието. "Водоснабдяване Дунав" има готов проект за водния цикъл на Разград на стойност 35 милиона лева. Той предвижда подмяна на мрежата в града и модернизация на пречиствателната станция. В сегашната ситуация обаче не може да се кандидатства за финансирането му. Причината е, че общините Исперих и Самуил не желаят да се присъединят към "Водоснабдяване Дунав" и затова на територията на областта съществува и втори оператор - "Водоснабдяване и канализация" ООД - Исперих.