Над 1/3 от българските жени избират секцио пред естественото раждане, въпреки препоръките на Световната здравна организация делът на цезаровите сечения да не надхвърля 15-16 раждания на 100. Страх от болката, страх за живота и здравето на бебето и слабата информираност са в основата на решението на бъдещите майки, според акушер-гинеколози.