Разходите на българското семейство растат с по-голям темп, отколкото доходите, но все още приходите са повече от харчовете, сочи анализ на Националния статистически институт. Според данните все по-малко средства отделяме за храна, за сметка на разходите за поддръжка на жилището, данъци, такси и социални осигуровки. Основните ни приходи се формират предимно от заплатите, показва тримесечно проучване сред 3000 български домакинства.

Ръст от 8% на доходите отчита НСИ през първото тримесечие на тази година спрямо предходната. Според проучването, средният доход на член от семейството е нараснал със 110 лв. за година, като през март е бил близо 1520 лв.

На този фон обаче се наблюдава траен ръст на разходите спрямо приходите. Само за година те са се повишили с 11 на сто, като за първото тримесечие на миналата година са скочили със 140 лв. или малко над 1400 лв.

НСИ: 22% от населението живее под прага на бедността

НСИ: 22% от населението живее под прага на бедността

Това прави малко над милион и половина души при линия на бедност от 351 лева и 11 стотинки на човек. Относителният дял на бедните у нас е намалял с по...

Продължаваме да харчим твърде много за храна - цели 30% от бюджета, въпреки, че се отчита спад в този разход през годините. За режийни плащаме малко над 18% за данъци и осигуровки - близо 15%.

Българинът все още разчита основно на заплатата си, която формира над 57 % от общия доход. На второ място идват пенсиите.

Заемите и кредитите, теглени от домакинствата, намаляват, като през първото тримесечие на 2019 г. средно на член на домакинство се падат 5,60 лв. доход от кредит.