Близо 1000 работни места се очаква да бъдат разкрити в Благоевград през следващата година. Инвеститори от Германия и Дания вече са влезли в преговори с общината за изготвяне на подробни устройствени планове за терените, където ще се изградят производствените цехове.

Инвестиция в размер на 10 милиона евро и разкриване между 100 и 300 работни места се очаква да направи в Благоевград немска компания, която е специализирана в производството на протези.

Румен Томов, кмет на община Благоевград: Има предварителен договор за закупуване на терен в текстилен комбинат, в момента чакаме да изработят ПУП и започват да строят и преоборудват халета и да правят производство.

Другата фирма има собствен терен в Благоевград, на който ще развива дейност в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Румен Томов, кмет на община Благоевград: Инвестицията е за 50 милиона лева, работни места приблизително между 500 и 600, което е пак структуроопределящо предприятие,

Очаква се предприятието да се захранва със суровини също от района на Благоевград.