Министерствотона регионалното развитие и благоустройството разреши укрепването на част от Рилския манастир. Частично аварийно ще бъдат укрепени местата с видими увреждания на фасадите на източната част на Света обител.

След подадени заявления от Игумена на манастира - Адрианополски епископ Евлогий в министерството през декември миналата година, е одобрен и технически проект за предвидените дейности. Строително- монтажните работи в старата част на Източното крило на манастира се налагат, за да се укрепи носеща конструкция. Като целта е даобектът да се консервира и реставрира и да се възстановят архитектурните, художествени и естетически качества на недвижимата културна ценност.