Почина тежко обгорелият при инцидента в "Арсенал" работник. Вчера неговият 27-годишен колега загина на място при трагедията. По първоначални данни версиите за аварията са две - неспазване на трудовата дисциплина или техническа неизправност. Води се разследване от Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Първоначалният оглед сочи, че по неустановени засега причини е възникнало запалване, вследствие на което са се възпламенили химически смеси, които служат като състав на димни боеприпаси. Иззети са веществени доказателства и документация за безопасността в цеха, започват разпити на свидетели. Прокуратурата работи по две основни версии - човешка грешка или техническа неизправност на съоръженията в цеха. Разследва се и защо двамата загинали са влезли в т.нар. "миксер" за барутни смеси.

Дичо Атанасов- окръжен прокурор, Стара Загора: Да, действително при огледа на местопроизшествие се установи, че има команден пункт, който е в друго помещение, но дали е следвало да влизат, кога и при какви обстоятелства, ще установяваме днес при продължаващо разследване.

В "Арсенал" е създадена временна комисия, която също ще изяснява дали работниците са спазили инструктажа за безопасни условия на труд.

Красимир Папазов- р-л отдел "Безопасни условия на труд" -" Арсенал": Били са обути и облечени с предоставеното им специално работно облекло, преминали са ежедневен инструктаж с подпис на инструктиран и инструктиращ. Има свидетели на ситуацията, при която е проведен инструктажът.

Според експерти по боеприпасите обаче, най-честите нарушения в рисковите производства като това в "Арсенал" са свързани именно с неспазването на инструктажа за безопасност.

Георги Маринов - експерт по оръжия и боеприпаси: Тези инструктажи се правят формално. Работниците се подписват на едни дневници, които са задължителни, но на тях почти не им се обръща внимание на конкретната работа, която трябва да извършват за деня.

Инспекцията по труда ще проверява спазени ли са условията за безопасна работа.За последните две години има установени над 400 нарушения, но в последствие всички предписания на Инспекцията са били изпълнени. В "Арсенал" проверки се извършват на всеки три месеца.

Пенка Митрева- Главна инспекция по труда: В хода на проверките сме спирали съответно работно оборудване и съоръжения, които представляват непосредствена опасност за живота и здравето на работещите.Спирали сме и с акт за спиране 11 съоръжения.

В момента Инспекцията разследва последния инцидент по документи, тъй като представителите ѝ още не могат да влязат в завода. Колкото до разследването на прокуратурата - законовият срок за него е два месеца, но той може да бъде удължен заради допълнителни технически експертизи.