Един от успешните бизнесмени на нашето време Сам Уолтън казва, че най-дефицитната стока са идеите. Това са научили и в "Тракия икономическа зона" край Пловдив, където вече работят около 30 000 човека, а привлечените инвестиции са над 2 милиарда евро.

Трудно ли се убеждават световни лидери в индустрията да установят бизнеса си там - отговорите от Деница Торньова в "#Eвропа".