Местният референдум за бъдещето на парк "Бедечка" в Стара Загора е невалиден заради ниската избирателнна активност. Едва 15% от имащите право на глас жители на общината дадоха своя вот. Мнозинството старозагорци ,участвали в допитването настояха "Бедечка" да се превърне в парк, а не да бъде изграден квартал. Кметът на града заяви днес,че ще се съобрази с желанието на хората ,но няма да наруши и правата на собствениците.Те ще бъдат обезщетени с равностойни държавни или общински терени в Стара Загора.

Стара Загора

85 процента от гласувалите са заявили, че зелените площи в "Бедечка" трябва да бъдат запазени. Предстои да бъде внесено предложение за промяна на Общия устройствен план и да се уточнят реалните паркови площи в "Бедечка", а със собствениците на терени ще се търси споразумение.

Живко Тодоров - кмет на Стара Загора: Искам да подчертая, че говорим за парковата територия, която е налична, като ще имаме разговор със собствениците да търсим тяхното обезщетение с равностойни терени, които са собственост и на държавата.

Правителството е предоставило на Община Стара Загора списък с държавни имоти, който да бъде предоставен на собствениците.

Живко Тодоров - кмет на Стара Загора: Това е, което могат да обжалват и в последствие евентуални оценки на имотите си. Ние затова предлагаме начин да седнем и да разговаряме, защото той е общоградски казус. Ако се стигне до процедура по отчуждаване и нямаме разбирателство в период от 15 години след приемането на ПУП трябва да бъде изплатена съответната територия.

Предстои предложението за промяна на Общия устройствен план, да се внесе в най-кратки срокове за разглеждане в Общинския съвет.

© БТА