Дебатите за промени в общоевропейската миграционна политика са в ход. На неформален съвет в София вътрешните министри на страните членки постигнаха съгласие да разглеждат текст по текст предложенията за реформа в "Дъблинския регламент", който урежда статута на легалните мигранти. "Горещият картоф" задължителните квоти за прием на чужденци ще бъде дебатиран на финала. Междувременно Унгария вече представя алтернативен пакет от предложения за реформа. Ролята на България ще бъде да потърси и намери компромис в Европа.

Възможен ли е той, вижте в репортажа.