Регионални научни центрове ще скъсяват връзката между бизнеса, местните власти и университетите. Те ще бъдат изграждани с европейски средства по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Предвижда се през следващите години в цялата страна да бъдат създадени 20 центъра, които да подобрят икономическото развитие на регионите.

Пловдив

С проекти за научни центрове могат да кандидатстват висшите учебни заведения и изследователски институти. По програмата са заделени 100 милиона лева, а най-добрите проекти проекти ще получат финансиране до 7 милиона лева. Идеята на програмата е да бъдат изградени лаборатории, които след това ще бъдат ползвани от местния бизнес.

Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж: "Тук много важно е какво точно в дадения регион бизнесът има нужда. Не бихме финансирали просто ремонти, оборудване на висшите учебни заведения. Това трябва да бъде направено в партньорство с бизнеса – това оборудване, което се закупи да бъде използвано в ежедневния живот на регионите и фирмите в него."

За Пловдив финансирането на изследователски институти е изключително важно, смятат ректори на университети. По този начин ще се развива местната индустрия.

Проф. Въльо Николов – ректор на Технически университет - Пловдив: "Имайки предвид, че ние сме индустриален център на България и за нас е изключително важно да имаме една съвременна материална база, с която да се извършват научни изследвания и тези изследвания да бъдат внедрявани непосредствено в практиката или в бизнеса."

По подобна програма Техническият университет в Пловдив ще изгражда център за компетентност в направлението "Мехатроника и чисти технологии".