Рекордно замърсяване със серен диоксид в Гълъбово вчера - допустимите стойности са надскочени два пъти.

Гълъбово

През последната седмица това е четвъртото замърсяване на града. Основен източник са централите от комплекса "Марица Изток".

Късно снощи те са предприели мерки за намаляване на емисиите на серен диоксид и измерената стойност вече е в допустими граници.

От регионалната екоинспекция в Стара Загора съобщиха, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки за населението.

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в областта не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.