В Пловдив, апартаменти собственост на Министерството на отбраната стоят необитаеми от години и създават трудности за поддръжката на жилищните сгради. Имотите са в лошо състояние и в тях не могат да бъдат настанени военнослужещи. След дълги години отлагане от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ активират специална програма, с която да бъдат реновирани жилищата, а след приключването на ремонтите да бъдат предложени под наем на картотекирани военнослужещи.

Пловдив

В двайсететажните блокове на улица „Преспа", Министерството на отбраната има собственост. Най-много са ведомствените жилища в сградата с номер 8.

Снежана Кирчева - домоуправител: Четиринадесет, петнадесет с един апартамент, който притежава ДАНС.

Само 7 от жилищата се ползват от военнослужещи, другите са заключени от години. На 12 етаж входна врата на апартамент е облепена с кашони, за да се предпазят съседите от миризми, гризачи и хлебарки.

Снежана Кирчева - домоуправител: Имаме един апартамент, в който живяха едно семейство, може би преди 10-15 години, този апартамент си стои така както е оставен от наематели.

В шестте най-високи жилищни сгради на Пловдив Министерството на отбраната има 36 апартамента, само половината от тях имат наематели.

Ведомствените жилища не са ремонтирани от 8 години, съобщиха от Агенция „Военни клубове и военно-почивно дело". Сега са включени в дългосрочна програма за обновяване.

Станислав Благов - началник на жилищния фонд на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело": Всичките тези 36 апартамента поетапно ще бъдат отремонтирани през следващата година.

През 2019-та в Пловдив са ремонтирани 100 апартамента, а като нуждаещи са картотекирани 354-ма военнослужещи. Предстои 7 семейства да бъдат настанени в съвсем нови жилища.

Станислав Благов - началник на жилищния фонд на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело": Надявам се до месец и половина всички жилища, които са ремонтирани, да бъдат организирани с нови наематели.

Общо в страната картотекираните военнослужещи са 3313, а възможните жилища за тяхното настаняване са 2125. Затова военното ведомство няма да продава жилища в градовете, където има гарнизони.