Сграден фонд на Регионална дирекция "Гранична полиция" -Елхово ще бъде ремонтиран за над 1 млн. 140 хил. лв. Вече са сключени договорите с фирмите-изпълнители, съобщи БНР.

Елхово

По проекта се предвижда да бъде повишена енергийната ефективност на административната сграда, както и на помещенията за настаняване на задържани лица, строени преди повече от 60 години.

Ремонтните работи включват подмяна на дограмата, топлинно изолиране, както на външните стени и на покрива и пода.

Финансирането на проекта е по програма "Региони в растеж", а дейностите трябва да приключа през 2021 г.