Депутатите заличиха думата "инвалид" от българското законодателство на първо четене. Парламентът прие единодушно промените в Закона за държавните такси, внесени от БСП. Какво мислят по темата Минчо Коралски, изп.директор на Агенция за хора с увреждания и доц.Надежда Сталянова,преподавател по съвременен български език, СУ "Климент Охридски", вижте от разговора в "Денят започва",

Минчо Коралски, изп.дир на Агенция за хора с увреждания: Думите са това, с което съдържание ги изпълняват хората. Инвалид не е българска дума и никога не е била натоварена в българския език с онова негативно значение, което има интерпретацията невалиден. Какво означава инвалид идва най-вече с какво я натоварва човек. Според мен увреден е не по-тежка. Разбирам мотивите на депутатите. Според законодателството инвалид бе заменена с хора с увреждания. Каквото и да говорим обаче, ще знаем, че става дума за хора с проблеми. Големият проблем е как ние ще ги възприемем тези хора и как ще се отнасяме към техните проблеми. Думите, с които ги наричаме, вероятно имат значение, но рано или късно това ще означава човек със сериозни проблеми. Ако човек не е готов да ги приеме, каквито и да ги наричаме, проблемът ще остане.
Доц.Надежда Сталянова,преподавател по съвременен български език, СУ "Климент Охридски" : "Инвалид" идва от латински, но в съвременния български език тази дума в никакъв случай не е натоварено със значението, че някой е извън закона или не се вписва в някакви критерии. Инвалид винаги е значело човек, който има някакви увреждания, оттам имаме инвалидна пенсия или някой човек е със степен на инвалидност. Това, което наблюдаваме в нашето съвремие, е, че думата инвалид спада в една група, която наричаме политически некоректни думи, т.е това са думи,които нашето общество през последните 10 години маркира като неуместни, обидни и неправилни са употреба на публично място. Не може едни думи с някакъв закон да бъдат изведнъж стигматизирани.

Двамата се обединиха, че приоритет трябва да е достъпната среда за хора с увреждания, а не заличаването на определени думи. Доц.Сталянова коментира още, че за съвременното поколение е малко изкуствено от определен ден да се заличават определени думи.

Депутатите заличиха думата "инвалид" от българското законодателство

Депутатите заличиха думата "инвалид" от българското законодателство

Депутатите заличиха думата "инвалид" от българското законодателство на първо четене. Парламентът прие единодушно промените в Закона за държавните такс...