Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВАС), свързано с т.нар. "гражданска конфискация" на незаконно придобито имущество, може да блокира работата на Комисията за отнемане на такова имущество (КОНПИ) по над 300 дела. Гражданската колегия на съда е приела, че прекратяването на наказателното производство за някои престъпления е процесуална пречка при самото отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата, съобщиха от съда. Решението може да засегне процеса по отнемане на имуществото на Цветан Василев и Трайчо Трайков например.