В страницата на Министерството на финансите се посочва, че рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг три пъти Б.

От друга страна от Агенцията отбелязват, че страната изпитва структурни предизвикателства в повишаването на дългосрочния потенциален растеж и подобряването на БВП на глава от населението до нива близки на страните със същия или с по-висок кредитен рейтинг.

"Фич" прогнозира Брутният вътрешен продукт за 2016 г. да нарасне с 2,1%, след отчетен растеж от 3% за 2015 година.