Данните към 01:00 на 27 март 2017 година при обработени 25.91% СИК протоколи в РИК.