Рибарите в Балчик искат в града да има специализирано тържище, където законно да предлагат улова си. Сега те продават стоката си на няколко сергии, което не отговаря на изискванията за безопасност на храните.

Балчик

Охладената риба трябва да се предлага, покрита с лед в специални съдове, от които водата може да се оттича. Тя трябва да е изложена в помещение или под навес, които я предпазват от замърсяване и пряка слънчева светлина.

Лютфи Апазов - рибар: Добре ще бъде, ако се направи това нещо, ще бъде много добре.
Живко Чакъров – рибар: Необходимо е, даже е по-приятно като има условия, условия като има и клиентът доволен, и ти. Даже зимата ми е трудно, времето е хубаво, но вятърът е силен, ако е затворено, по-добре.

Заместник-кметът на Балчик Димитрин Димитров каза, че Държавното предприятие “Рибни ресурси” е имало проект за изграждането на рибарско селище в Балчик и на специализиран пазар, но той така и не е реализиран.

Димитрин Димитров: Има една неофициално обособена част от публичното пространство пред рибарското селище, което рибарите и търговците със собствени средства представят продукцията си върху импровизирани сергии. Това като визия нас не ни устройва.

Освен улова на местните рибари, в Балчик през лятото се предлага и замразена риба, която прекупвачите носят от други градове.

Димитрин Димитров: Имаме представа от обема, който се предоставя на пазара, така че спокойно можем да проектираме съоръжение за временно съхранение на продукцията.

Община Балчик има готовност да предложи свой проект за рибен пазар, като изграждането му може да започне още следващата година. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на местната инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик.