8 рискови водни проекта получават финансиране от новата програма "Околна среда". Изпълнението им беше забавено и се наложи предоговарянето им с Европейската комисия - каза в Шумен министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя инспектира строежа на пречиствателна станция за отпадни води и подписа договор с община Шумен за довършване на водния цикъл на града.

Шумен

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Както ние, така и ЕК сме наясно, че е необходимо да продължи инвестиционният проект, да се изпълняват ангажиментите. Получихме съгласието на комисията. Докато се разработят регионалните прединвестиционни проучвания, да могат да се изпълняват ранни проекти и в този смисъл готовността на общините е налице за фазираните проекти. 8 на брой са проектите, 234 000 000 е общо ресурса. Приключихме процеса на оценка на всички. Тези 8 фазирани проекти, които във втората фаза ще се изпълняват през новия програмен период, стартираме вече и подписването на договорите.