Пластмасовите микрочастици представляват минимален риск за здравето. Това заключава Световната здравна организация в първия си доклад по въпроса. Организацията отбелязва, че изводите ѝ са базирани на ограничена информация и призовава за повече изследвания.

Замърсяването с пластмаса на храна и водни ресурси става все по-голям проблем. Смята се се, че на ден всеки от нас приема в организма си около 5 милиграма пластмаса, което се равнява на теглото на кредитна карта.

Съдържанието на пластмасови частици в чешмяната и бутилираната вода, в реки и други водни басейни, се превърна в тема на обществени дискусии, тъй като до скоро се предполагаше, че носи риск за хората.

Днес експертите успокояват, че опасност няма.

Брус Гордън, експерт в Световна здравна организация: Бих искал да кажа на хората да консумират вода, ако са уверени, че е от добър източник. За производителите на бутилирана вода, смятам, че е важно да оптимизират процесите по пречистване и обработка.

Установено беше, че след приемане се изхвърлят от тялото, без да навлизат в кръвта.

Предстои да се проведат по-задълбочени проучвания за начините, по-които микрочастиците попадат във водата и ефекта, който оказват върху човека.

Обикновено причина за замърсяването с пластмасови частици са отпадни води. Понякога те навлизат във водата и в процеса на бутилиране и опаковане.