Традиционно в Япония отбелязват втората неделя на новата година с ледени бани.

Целта на ритуала е пречистване на душите и каляване за следващите 12 месеца. В пречистването могат да участват хора на възраст от 20 до 100 плюс.

Тази година времето беше благосклонно към участниците, като осигури температура на въздуха около 8 градуса. Предишните години ритуалът се изпълняваше при минусови температури.