Майки от София се обявиха против претъпканите групи в яслите и детските градини. За два дни петицията им в интернет е подписана от над 400 души. Чрез нея те искат спиране на надлимитния прием на деца и създаването на независим орган, който да контролира колко деца се записват. Още по темата в репортажа на Владимир Христовски.

София

Препълнените групи в софийските ясли и детски градини се отразяват пагубно върху детската психика. На това мнение е Ивалина Салабашева, която е автор на публикуваната преди дни петиция в Интернет. Тя има две деца и проблемите в системата са ѝ до болка познати.

Ивалина Салабашева, родител: Оказва се, че в София масово явление е да има деца по списък в групи над 30 броя. Като има градини дори с 41 деца по списък в яслени групи.

Родителите недоволстват още, че децата изкарват по 8 часа на ден в тесни пространства.

Кремена Филчева, родител: По закон на човек се пада 4 кв. м. на дете. Ако умножим 30 по 4 се получава 120 кв. м. Никъде няма такава детска градина с такова пространство. Държавата отново поставя децата на последно място в класацията по важност.

А точният брой деца, който трябва да се приема, е ясно разписан в Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

Ивалина Салабашева, родител: В това приложение става ясно, че нормативът за яслра е от 8 до 18 деца максимално. За детска градина от 12 до 23. Като за детска градина той може бъде завишаван с най-много две деца по усмотрение на директора.

Малкото пространство води до нарастване на шума, а той от своя страна до агресия у децата и напрежение сред персонала.

Кремена Филчева, родител: Вече в трета и четвърта група децата стават агресивни. Започват да нервничат, някои плачат, не се чувстват комфортно, не желаят да ходят на градина.

Сред подписалите петицията е и Невена Поповска, която е работила една година като помощник възпитател в яслата на 79-то обединено детско заведение в София. Жената е категорична е, че двама възпитатели не могат да обгрижат всички деца в група.

Невена Поповска, бивш пом. възпитател в 79-то ОДЗ: Децата от това нещо не могат да получат качествено обучение, спокойствие. Защото всяко едно дете иска да го прегърна, особено тези мъничките.

Запознахме с исканията Столичната община, откъдето признаха за проблема.

Д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по култура и образование в Столичната община: От десетилетия в детските заведения винаги се приемат едно или повече деца над определения за оптимален лимит, който обаче същевременно не е съобразен с факта, че ние сме длъжни да приемаме деца със специални образователни потребности, без значение кога се появят.

Заместник-кметът припомни, че през последните 10 години са построени над 90 детски градини в София, като в момента се строят още, които трябва да решат проблема с пренаселеността.