Вече четири дни децата от 3 "В" клас в 19-о училище в София не влизат в час. Родителите отказват да ги заведат в класната стая заради оплаквания от техен съученик и твърденията им, че детето е заплашило да извади очите на едно от децата и откъснало кичур от косата на притеклия се на помощ на друго дете педагогически съветник. Родителите и ръководството на училището са сигнализирали Министерството на образованието, Регионалното управление на образованието и Държавната агенция за закрила на детето, но до днес те не са се произнесли по случая.

София

И днес класната стая на 3 "В" клас в 19-о училище "Елин Пелин" остана празна. Заради нарастващия брой на пропуснатите уроци, от днес те се провеждат в зала за танци, за която родителите плащат наем. Те смятат, че липсата на реакция от отговорните институции са неприемливи за тях.

Ивайло Рангелов - родител
"Четвърти ден вече не може да работим нормално, да си изпълняваме задълженията. Макар че, надявах се, че в тази уникална държава, в която живеем нещо може да се случи, но за пореден път виждаме, че живеем в страната на неограничените възможности."
Мария Антонова - родител
"Ако нещата обаче продължат така, просто всички ще станете свидетели на това как едно дете клас прави, т.е. няма да има паралелка с тези деца в 3 "В" клас."

От Държавната агенция за закрила на детето коментираха за БНТ 2, че срещата между всички компетентни институции в присъствие на родителите на детето ще се проведе идния понеделник. Родителите не разбират забавената реакция, след като според Закона за закрила на детето при подобни случаи, когато децата са в риск, е нужна намеса до час след създаване на опасната ситуация. Родителите се надяват институциите да намерят решение на въпроса в най-кратки срокове, за да не се стигне до напускане на целия клас.