Размерът на преките чуждестранни инвестиции у нас достигна до 1% от Брутния вътрешен продукт на страната, отчете БНБ. Основна причина за нарастването е инвестицията в дългови инструменти.

Преките чуждестранни инвестиции у нас за периода януари - август са малко над 603 млн. евро, което е увеличение с близо 200 млн. евро спрямо същия период на миналата година.

Отрицателни са инвестициите в капитала на фирмите - в дялово участие и реинвестиране на печалбата. Затова пък има ръст на инвестициите в недвижими имоти у нас, основно от Русия, Германия, Холандия и Латвия. Увеличават се и вложенията в дългови инструменти, които скачат до над 1 млрд. евро. Премиерът Бойко Борисов коментира нивото на инвестициите, като написа в социалните мрежи, че усилията на правителството дават резултат.