Председателат на АБВ Румен Петков участва в кръгла маса по проблемите на Туризма във Варна. Петков коментира, че Липсва държавна стратегия за развитие на туризма и държавата дори пречи, като не изпълнява регулаторните си функции. Цитира данни на Варненската туристическа камара, според които сивият сектор в туризма е близо 40 процента.

Румен Петков,председател на ПП АБВ: Нямало връзка на НАП с хотелиерите, няма връзка на службите по между им, нямаме реален контрол върху хотелиерството на дребно, където се предоставят квартири под наем и резултатът е този. България е изправена пред възможността за тежък туристически срив.