На влизане в Народното събрание Румяна Бъчварова от ГЕРБ заяви, че предстои тепърва да се решава дали ще стои в законодателната или изпълнителната власт. Честно и всеотдайно съм работила, няма нещо, което да ме притеснява с оглед на законосъобразност, следване на основните правила. Убедена съм, че МВР има потенциал и сила да се развива по добър начин.