Центровете за бежанци у нас са на прага на своите възможности, обяви вицепремиерът Румяна Бъчварова. Скоро част от местата за настаняване от отворен тип ще бъдат преобразувани в затворени. Бъчварова увери, че в България няма да се създават нови центрове за приемане на повече бежанци. С част от средствата, отпуснати от ЕК, ще се изградят площадки с фургони, които ще бъдата далеч от насалените места.

До няколко дни вътрешният министър Румяна Бъчварова очаква 80% от отпуснатите европари за справяне с миграционния натиск да бъдат преведени. С част от тях ще се премести един от домовете на Агенцията за бежанците от София. 15 млн. евро са предвидени за три кризисни центъра от затворен тип за фургони и тяхната издръжка за 4 месеца. Все още не е решено къде ще се разположат. Търсят се терени далеч от населените места, които могат да се охраняват добре.

Румяна Бъчварова, министър на вътрешните работи: Ние не създаваме нови центрове, за да приемаме повече бежанци.Ние създаваме условия за изграждане на площадки и необходимата инфраструктура към тях, ако се засили мигрантския поток да може да реагираме в спешен порядък и да настаняваме хората там във фургони. Искам да опровергая една спекулация, че ние едва ли не отваряме вратите за този поток. Напротив, нямаме интерес. Тези центрове могат да бъдат развръщани за определен период, а след това да бъдат закривани.

На въпрос дали има акт на Министерския съвет, с който е взето решение бежанци да се заселват в обезлюдени райони на страната Бъчварова отговори:

Румяна Бъчварова, министър на вътрешните работи: България има стратегия за интеграция, която е приета с решение на МС. Тук не става въпрос за презаселване, насилствено. Става въпрос за съвместен диалог с Националното сдружение на общините. Става въпрос наистина за едни изключително малко, единични бройки за презаселаване, които общините според техните възможности и желание решават дали да приемат или не.

124 млн. евро от средствата от ЕК са предвидени за мерки за подобряване на охраната по границата. С част от парите ще се закупят 420 автомобила с висока проходимост и оборудване на хеликоптер със системи за наблюдение на границата. Други 20 млн. евро ще отидат за мерки, свързани с бежанци и нелегални мигранти, които вече са в България.