По Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 русенска фирма за производство на бои и лакове е закупила шест машини и лабораторно оборудване. С помощта на новата техника от фирмата казва, че са повишили производителността си и са подобрили контрола върху качеството на продукцията си. Вижте повече в следващия репортаж.