Колекторът на Индустриалния парк в Русе се задръсти от строителни отпадъци и промишлени води, които се вливат в река Дунав. Затова районът се наводнява при всеки дъжд. Екоинспекцията също проверява случая.

Русе

В колектора са се събрали над 1200 кубически метра отпадъци. При една от проверките си в района на Индустриалния парк екоинспекторите установяват, че производствените отпадъчни води на месопреработвателна фирма не се пречистват според изискванията и кръвта от месото се влива в река Дунав.

инж. Христо Милков, началник на отдел в РИОСВ - Русе: На дружеството е дадено предписание до края на годината да избере алтернатива - или да изгради локално пречиствателно съоръжение, или да събира водите, които да предава директно на градската пречиствателна станция за пречистване.
С над 3 милиона лева ВиК-Русе подобрява водоснабдяването в областта

С над 3 милиона лева ВиК-Русе подобрява водоснабдяването в областта

Над 3 милиона лева ще похарчи ВиК-Русе през 2018-а, за да подобри водоснабдяването и канализацията в областта. Това стана ясно на редовното заседание...

Управителят на кланицата отказа да коментира нарушението пред камерата ни, но заяви, че ще вземе мерки за пречистването на отпадъчните води. От екоинспекцията проверяват и сигнал за миризми на нефтопродукти в района на същата канализационна система.

инж. Сава Савов, управител на „ВиК" ООД - Русе: „Колектор „България" отвежда промишлените води на цялата Източна промишлена зона и всички предприятия, които са в този район. Така че част от замърсяването идва и от площадките на тези предприятия. Още при проверката установихме, че неизвестно кой беше разрушил част от колектора, като бяха попаднали и много строителни отпадъци.

ВиК -дружеството вече е заделило над 250 хил. лв. от своя бюджет за почистването на колектора, а до две години той ще бъде включен към пречиствателната станция.