Програмисти от Русе разработиха софтуер за дигитализиране на документите и услугите в администрацията. Според тях по този начин ще се увеличи контролът върху институциите, ще се улесни комуникацията между институциите и гражданите и не на последно място - ще се спести хартия, което означава, че ще се унищожат по-малко дървета. Наблюденията на специалистите показват, че вече има разработени регламенти за дигитализиране на администрацията, но засега те остават преди всичко на хартия.

Русе

Русенските програмисти са разработили софтуер на базата на най-иновативният метод за съхраняване на информация - блокчейн. Така хартиените документи могатда бъдат дигитализирани и с помощта на лично мобилно устройство да бъдат изпратени до съответната институция. По електронен път всеки да може да проследи тяхното движение, тъй като всяка обработка остава завинаги в системата.

Емилиян Енев - председател на Сдружение "Стартъп фактори": Нашето решение дава възможност на администрацията, но и на бизнеса, да оптимизира процеси, свързани с документооборота и да дигитализира документи, които до момента са били хартиени. Съответно идеята е да се регистрира един документ в много сигурна среда, защитена среда, която предлага тази технология, да имаме криптирана идентичност на този документ и гаранция, че той няма как да бъде манипулиран и … ще стигне до точно определен човек.

Според Емилиян Енев с по-широкото въвеждане на този продукт ще се пестят време и разходи. И в момента много от държавните администрации, по закон, трябва да работят с електронните технологии, но всяка система се разработва сама за себе си и гражданите често се озовават в ролята на посредници между отделните институции.

Емилиян Енев - председател на Сдружение "Стартъп фактори": Проблемът е, че малко хора се възползват от тези възможности все още и ги осъзнават, второ - самата администрация не стимулира може би хората да го правят толкова, понякога дори заради непознаване на тези възможности или заради нежелание да бъдат въведени ли да станат масова практика.

От Сдружение "Стартъп фактори" са готови да предоставят разработката си за дигитализация на хартиените документи на всяка българска администрация, която пожелае. На този етап интерес към нея са проявили от Холандия и тя вече се тества в страната на лалетата.