В Русе се увеличават желаещите ученици на възраст между 16 и 18 години да работят през лятото. Интересът им е насочен най-вече към хотелите, ресторантите, търговията и към шивашкия бизнес, а тази година и към химическата промишленост. До този момент Инспекцията по труда е издала 54 разрешителни за работа на непълнолетни русенци.

Русе

Трудовите инспектори стриктно следят за спазването на работното време и заплащането на учениците, които са и най-честите нарушения на работодателите.

Георги Георгиев - инспектор в Дирекция Инспекция по труда - Русе: Имат право до 35 часа седмично работно време, 7 часа дневно. Работят до 22 часа, тъй като за тях нощният труд е забранен. Заплащането, въпреки че са на 7-часов работен ден, е в размер не по-малък от минималната работна заплата.

Работодателите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството търсят персонал сред гимназистите още през учебната година.

Красимир Иванчев - председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите - Русе: Причината - сривът, демографския, и естествено летният сезон, който дърпа страшно много хора, това са 250-260 000, по нашето Черноморие и по зимните курорти, които работят и през лятото.

Според бизнеса работата през лятото и 6-те часа седмично по практика през учебната година не са достатъчни за усвояването на професията. Затова Съюзът на хотелиерите и ресторантьорите е подписал договори за дуално обучение с професионалните гимназии по туризъм в страната.