Индексиране на всички пенсии, повишаване на общинските субсидии за издръжка на пенсионерските клубове и по-качествени здравни услуги. За това настояват хората от третата възраст в Русе в Международния ден на възрастните хора.

Русе

По данни на осигурителния институт 72 000 са пенсионерите в крайдунавския град. И тази година те ще посрещнат празника със своите болки и надежди.

Красимира Маринова - председател на Общинския съвет на „Съюз на пенсионерите 2004" - Русе: 220 лв. пенсия при 40 години трудов стаж е крайно недостатъчно. Един от проблемите е, че личните лекари много трудно се съгласяват да посещават тежко болните по домовете... Също така се изписват слухови апарати, но много от тях са некачествени.
Рени Колева - зам.-председател на Областното ръководство на „Съюз на пенсионерите 2004" - Русе: Какъв е най-големият проблем за възрастните хора?...самотата. Самотата е страшен бич.

А един от начините да бъде решен този проблем са пенсионерските клубове, където възрастните хора могат да се социализират. Финансирането им обаче е недостатъчно.

Красимира Маринова - председател на Общинския съвет на „Съюз на пенсионерите 2004" - Русе: Тази година имаме включена голяма сума за наеми за ползване на общинските помещения, което е непосилно за нас.

За празника пенсионерите в Русе си пожелават здраве и живот по европейски стандарт. На 1 октомври, по инициатива на Червения кръст, в Русе се открива Ресурсен център в подкрепа на възрастните хора.