Шейсет и пет процента от обработваемите земи в България са подложени на водна ерозия, което с времето ги прави неплодородни. Обилните дъждове от началото на пролетта допълнително увреждат посевите. Екип на Русенския университет предлага решение на...

Шейсет и пет процента от обработваемите земи в България са подложени на водна ерозия, което с времето ги прави неплодородни. Обилните дъждове от началото на пролетта допълнително увреждат посевите. Екип на Русенския университет предлага решение на проблема чрез специална обработка на почвата.

Ангел Иванов е агроном 50 години в село Цар Самуил, Силистренско. Обяснява, че продължителните дъждове тази година са се оказали пагубни за посевите, не само защото част от тях изгниват. "При тези превалявания всички култури, най-вече пролетниците, кореновата система се насочва нагоре към повърхностния обработваем пласт, което после има вредно влияние, когато се засуши рязко."

Голяма част от обработваемите земи в България се намират на стръмни терени с наклон под допустимия за отглеждане на земеделски култури. По думите на специалистите недостатък на досегашното земеделие е, че от септември до март изораната почва остава на капризите на времето. Затова от Русенския университет прилагат ефективен метод за тяхното опазване – ивично обработване на почвата с нови машини, с които вече разполагат.

Доц. Георги Митев: Означава ако полето ви е непрекъсната повърхност от растителни остатъци, обработват се ивици – тип зебра... Но обработването не е като обръщане на пласт, а просто преминава един работен орган, който разрохква почвата. Обработва горните слоеве, които са подходящи за сеитба.

Екип на Русенския университет обменя опит с американски колеги в борбата с ерозията и опазването на почвите. Вече е изграден център за консултации, откъдето земеделците могат да получат информация за физико-механичните свойства на земята, която обработват.