Какво не знаем за Руско-турската война ни разказва Пейо Колев, основател на сайта "Изгубената България"! Чрез снимките от онова време, направени от трима фотографи - Франц Душек, Александър Дмитриевич Иванов и Андреас Даниел Рейзър, имаме ценни свидетелства за бита на българите и войната.