С 20% ще се увеличи въздушният трафик над България след откриването през октомври на най-голямото летище в света - третото истанбулско летище, което ще обслужва 90 млн. пасажери годишно. Това обявиха от Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение", откъдето спешно набират още ръководители на полети. България ще получава повече пари от авио-навигационни такси и не се очаква отлив на полети от Летище "София", прогнозират експерти.

София

От това място ръководителите на полети навигират всички около 3200 самолета, които ежедневно прелитат над България. След октомври Станислав и колегите му ще навигират 640 самолета повече.

Станислав Стойчев, ръководител-полети: Всяка една точка на екрана показва някакъв самолет. Тези, които са с бяло, означава, че са на наша връзка в момента.

Новото мега-летище на Истанбул, което ще е най-голямото в света и ще обслужва около 90 милиона пътници годишно, е със 100 км по-близо да нашата граница от останалите две.

Станислав Стойчев, ръководител-полети: Когато това ново летище се приближи по-близо до нашата граница, снижението трябва да започне приблизително около още 50-100 мили на запад, което означава, че в нашия сектор ще имаме непрекъснато снижаващи и набиращи самолети. - Над България. - Да.

Самолетите ще бъдат снишавани и издигани с около 3000 м. Така България се превръща в стратегически разпределителен център от Близкия Изток към Европа, и обратно, а натоварването за ръководителите полети се увеличава.

Росен Янчев, ръководител на симулацията: Колко е максимумът самолети, които един ръководител-полети може да следи, да управлява, навигира? - Към момента се придържаме към стойности между 15-20 самолета на връзка... - Едновременно. - Едновременно.

Повечето полети през България означават и повече пари за страната.

Георги Пеев, ген. директор на ДП "Ръководство на въздушното движение": Всеки, който прелита през нашето въздушно пространство и съответно получава адекватно обслужване от нас, заплаща съответните аеро-навигационни такси. Така че колкото повече трафик има, толкова повече аеро-навигационни такси събира страната ни.

За да са готови за повечето самолети, в Ръководство на въздушното движение разиграват симулации и обявяват още две сесии за попълване на редиците на ръководителите-полети.