Община Балчик ще направи основен ремонт на сградата многопрофилната болница за активно лечение в града. Осигурени са над 269 000 лева. С тях ще бъде подобрена енергийнат ефективност на лечебното заведение.

Балчик

Ще бъде изградена климатична инсталация на три етажа на втори и четвърти блок в болничния комплекс. Ще бъде монтирана и нова дограма. Помещенията ще бъдат боядисани и ще бъдат поставени нови осветителни тела. Общината вече обяви обществена поръчка за изпълнител на основния ремонт. Офертите ще бъдат оценявани според цена, техническо предложение, срок на изпълнение. Предложения ще се приемат до 23 октомври, а на следващия ден те ще бъдат отворени.