С 4 милиона лева от европейските фондове България ще променя модела на административно обслужване. Проектът е най-мащабният до момента, свързан с администрацията и ще бъде представен днес в Министерския съвет.

Ще бъдат анализирани 8 хиляди регистъра от гледна точка на качеството и пълнота на данните. Над 700 услуги за бизнеса ще бъдат опростени. Целта на проекта е комплексно административно обслужване и въвеждане на електронното управление.