С нови методи на преподаване в начален и прогимназиален етап и нов учебен предмет „Програмиране” благоевградското VІІІ СУ „Арсени Костенцев” кандидатства за иновативно училище. Идеята на ръководството е в училището да се създаде нова, модерна образователна среда, в която децата да се подготвят за заобикалящия ги дигитален и технологичен свят.

Благоевград

В Осмо средно училище в Благоевград от няколко години наред с традиционният начин на преподаване, учениците имат часове, в които използват новите информационни технологии. Съчетават се различни учебни предмети, а това става в специално оборудвани кабинети.

Валентина Стефанова, учител по английски език:
В случая информационни технологии с английски език. Интерактивни уроци се провеждат тук и не само по информационни и английски, може по български език, може по история, може по география и стават чудесни уроци наистина.

Училището кандидатства за иновативно в две направления - нови методи на преподаване и нов учебен предмет.

Рая Барбулска, зам.-директор по учебната дейност в VІІІ СУ „Арсени Костенцев”:
Методът е започваме с начален етап 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас по български език, английски език и Човекът и природата, а новият учебен предмет е “Програмиране” в 5-и клас. Това е новото - интегриране на информационните технологии по всички учебни предмети.
Галина Владова, учител по информационни технологии:
Идеята ни е петокласниците да започнат с визуален език за програмиране. Там те ще създават свои герои, сюжети. Същевременно ще програмират, ще създават алгоритмичен начин на мислене.

Дали училището ще получи статут на иновативно ще стане ясно в края на учебната година. Тогава се очаква от Министерството на образованието да оповестят одобрените училища за новата учебна година.